Vnútorné jednotky

Vlastnosti:

 

 • Voľná konfigurácia vnútorných jednotiek s výkonmi od 2,15 – 25 kW
 • Maximálne 48 vnútorných jednotiek môže byť pripojených na 1 chladiaci systém
 • Pripojiteľnosť vnútorných jednotiek až do 150% menovitého výkonu vonkajšej jednotky
 • Super tichý režim nástenných jednotiek
 • Flexibilný dizajn a inštalácia
 • Možnosť ovládania vnútorných jednotiek infra ovládačom alebo káblovým ovládačom
 • Možnosti ovládania – individuálne, skupinové, centrálne
 • Individuálne rozpočítavanie nákladov na prevádzku
 • Pripojiteľnosť k nadradenému ovládaciemu systému BMS (LonWorks, BACnet)
 • Ovládací a servisný softvér
 • Vzdialený monitoring

 

Kategórie:

Spýtajte sa na tento produkt

Attachments