Vnútorné jednotky

Vlastnosti:

  • Režim: chladenie, kúrenie, odvlhčovanie, ventilácia
  • Ovládanie intenzity prúdenia vzduchu diaľkovým ovládačom
  • Voľný výber konfigurácie vnútorných jednotiek
  • Maximálne 9 vnútorných jednotiek môže byť pripojených na jeden chladiaci systém
  • Pripojiteľnosť vnútorných jednotiek až do 130% menovitého výkonu vonkajšej jednotky
  • Maximálna celková dĺžka Cu potrubia je 180 m
  • Maximálne prevýšenie medzi vonkajšou a najnižšou (najvyššou) vnút. jednotkou je 30 m
  • Všetky vnút. jednotky sú ovládané buď infra ovládačom, alebo káblovým ovládačom
  • Možnosť centrálneho ovládania

 

Kategórie:

Spýtajte sa na tento produkt

Attachments